Spitten en zaaien

  • GPS
  • 3,5 meter breed ( geen aansluit ruggen)
  • krukas spitter (geen versmering)

Mest en compost verspreiden

We verspreiden mest en compost door middel van GPS. Ook hebben we een banden druk wisselsysteem (lage bodemdruk).

Mais zaaien

Maïs zaaien met 6 rijen gelijk. Maïs eggen kan met een breedte van 12 meter.

Wegen

Wij zijn in het bezit van een grote weegschaal. Tot 70 ton kan er gewogen worden.